Amacı

 

Yenilenebilir Enerji Destek Programı ile rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Olası Proje Konuları

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi (şebekeye verme ve/veya sanayide kullanma

Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması

Rüzgar santralleri

Organik atıklardan biyogaz ve elektrik (+ısı) üretimi

Fotovoltaik (PV) sistemler

Jeotermal santraller

Hibrit sistemler

Güneşli soğutma teknolojileri; tarımsal ürünlerin ve gıda sanayi ürünlerinin saklanması

Yeraltında ısıl enerji depolama ve yer ısısının kullanımı

Öncelikler

 

Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı

Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları

Üretilen enerjinin doğrudan sanayide kullanılması

Destek Mekanizması

 

Proje Süresi:En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı:En fazla 1.000.000 ABD$

Destek Oranı:Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si

Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

Hizmet Bedeli:TTGV Destek miktarının %6’sı

 

Not: Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

Başvuru: Başvuru sürecini öğrenmek için lütfen tıklayın

Detaylı bilgi için:  Çevre Proje Destekleri Kılavuzu

İletişim: cevre@ttgv.org.tr