ÜRÜNLER
Güneş Pilleri
İnvertörler
Şarj Kontrolörler
Aküler
İzleyiciler
Solar Pompalar 

 

Teknik Bilgiler.
Güneş Enerjisi Nedir?
Türkiye Güneş Potansiyeli
Türkiye Güneş Haritası
Günlük enerji ihtiyacı hesaplama.

Fotovoltaik, güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından, çoğu zaman güneşten, elektrik elde etme yöntemidir. Fotovoltaik aynı zamanda bu konuda yapılan çalışmalara verilen genel bir addır.
Güneş pilleri (fotovoltaik), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Güneş pillerinin %98’i Si’dur (silisyum) ve silisyum dünyada bol miktarda bulunmaktadır. Fakat saf halde olmayan Si, genel olarak silisyum dioksit (SiO2, kuvars) halde bulunur ve saflaştırma işlemi oldukça maliyetlidir. Bu yüzden güneş pillerinin maliyeti de yükselmektedir.
İdeal çalışma sıcaklığı 25oC’tır, sıcaklık artışı verim kaybına neden olmaktadır.
Güneş Hücreleri 3 Kategoriye ayrılır.
1) Birinci Nesil: Kristal silisyum güneş hücreleri (c-Si ve mc-Si)
2) İkinci Nesil: İnce film güneş hücreleri (a-Si, CdTe, CIS veya CIGS)
3) Üçüncü Nesil: Nano teknolojiye dayalı güneş hücreleri (Tandem, Supertandem, Intermediate Band Solar Cells vs.)
Fotovoltaik Göze Temel Yapısı;
Res1
Res 2
Kristalin güneş hücresindeki alt tabaka kısmı, P tipi materyallerden (örneğin Aluminyum, Galyum, Indium) bir tanesi ile kaplanarak yeşil boşlukları oluşturmaları sağlanır. N tipi üst tabaka ise Fosfor, Arsenik veya Antimon gibi gezgin elektronlar yaratan kimyasallarla kaplanır. Burada amaç, elektronların üzerine düşen ışığın, bu elektronları P bölgesi olan alt tabakaya doğru harekete geçirmeleridir.
Bu elektronlar, güneş hücresindeki çizilen yollardan veya kısa devrelerle bu iki tabakayı birbirinden ayıran bariyer üzerinden hareket edebilirler. Fotovoltaik devre doğru ve düzgün olarak yapılandırılmış ise bu elektronlar devreyi çizilen yollardan tekrar N bölgesine doğru tamamlar ve elektriği bu sayede üretirler.