Elektrik dağıtım şirketlerine önlem

Elektrikte dağıtım şirketlerinin küçük üreticiler üzerinde oluşturduğu hukuksuzluğa yargıdan ‘dur’ kararı çıktı.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Medyan Enerji Üretim A.Ş şirketinin 1 MW’lık lisanssız güneş enerjisi kurarak AKEDAŞ Dağıtım Şirketi üzerinden Elbistan Termik Santrali A’ya bağlantı başvurusunun AKEDAŞ tarafından reddedilmesini hukuksuz buldu. Lisanssız elektrik pazarında, 1 MW’lık proje başvuruları için dağıtım şirketlerinden alınan izinlerde yaşanan sıkıntılar konusunda yargı önemli bir karar aldı.

LİSANSSIZ ÜRETİM FIRSATI
Lisans bedellerinin milyon liralarla ifade edildiği elektrik sektöründe lisanssız üretim, önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bürokrasi ve çıkan engeller nedeniyle lisanssız elektrik üretiminin istenildiği gibi gelişmediğine dikkat çeken uzmanlar, “Lisans bedellerinin yüksekliği nedeniyle, lisanssız üretim çok değerli hale dönüştü. Bu yargı kararı yerli üreticinin ve lisanssız üretimin önünü açacak nitelikte.

Tedaş da mercek altına almıştı
Şu anki mevzuata göre elektrik üretiminde 1 MW’a kadar üretim için lisans almaya gerek kalmadan elektrik tesisi kurulabiliyor. Lisanssız yatırımcı bu şekilde güneş, rüzgar, su gibi kaynaklardan üretim yapabiliyor ve ürettiği elektriğin fazlasını devlete satabiliyor. Ürettiği elektriği bu yolla satmak isteyen yerli üreticiler dağıtım şirketlerinden izin alma konusunda sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Çeşitli gerekçelerle izin alma süreci olumsuz sonuçlanan ve bu alanda çifte standart niteliğinde uygulamalar olduğunu belirten üreticilerin şikayetleri üzerine TEDAŞ da konuyu mercek altına almıştı. TEDAŞ, 21 dağıtım bölgesinde uygulama birliği oluşturmak ve küçük üreticilerin önünü açmak için yasal mevzuat değişikliğini de gündemine almıştı.

Cahit Saraçoğlu 04:00 Kasım 23, 2015 Yeni Şafak

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151119-35-1.pdf