Çevre ve enerji sektörlerinde gerçekleştirilecek yatırımların finansmanında

kullanılmaktadır.

Kimler Yararlanabilir:

• Yenilenebilir enerji yatırımları,

• Doğal gaz çevrim santralleri ve dağıtım projeleri,

• Enerji verimliliğini arttırıcı yatırımlar,

• Sanayi kirliliğini azaltıcı alanlarda faaliyette bulunan yatırımcılar

yararlanabilir.

Kredilendirme Oranı:

Toplam yatırım tutarının en fazla %50’si(YEK %75) finanse edilebilir.

En az 40.000 EURO, En fazla 25.000.000 EURO olabilir.

Vadesi:

En az 1 yıl ödemesiz dönem dahil 4 yıl,

En fazla 5 yıl ödemesiz dönem dahil 15 yıldır.

Faiz Oranı: 6 aylık- Euribor +4.31